ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Εφαρμογές: κουφώματα αλουμινίου της εταιρίας Alumil S450 και M11000.

Έτος υλοποίησης:  2013