ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Εφαρμογές: κουφώματα αλουμινίου της εταιρίας Alumil S450 και M11600 και κάγκελα.

Έτος υλοποίησης:  2014